Możliwe osiągnięcia cywilizacji

ziemiaŻycie w dzisiejszych czasach to nieustanna pogoń za sukcesem i pieniędzmi. Żyjemy w stresie narażeni na wiele czynników chorobotwórczych. Takie egzystowanie w ciągłym pośpiechu nie skłania nas raczej do przemyśleń, często nie mamy na to nawet czasu. Ja natomiast chciałbym się dzisiaj zastanowić nad zupełnie hipotetyczną sytuacją, która być może wydarzy się w przyszłości ale na razie wydaję się to mało prawdopodobne.

Chodzi mi o kontakt z inna pozaziemską inteligentną cywilizacją. Jaka taka cywilizacja mogłaby być ? Czy bardzo by się od nas różnili ? Jakie osiągnięcia technologiczne byłyby w ich zasięgu ? Na początek należy rozważyć fakt, że wcale nawet nie musieliby być zbudowani tak jak wszystkie organizmy na Ziemi na bazie węgla. Równie dobrze przy sprzyjających warunkach gdy powstawało u nich życie, mógłby być to na przykład krzem. Czy nasza wyprostowana postawa i dwunożność jest optymalnym rozwiązaniem uniwersalnym dla inteligentnych stworzeń z całego wszechświata ? Wydaje się to mało prawdopodobne. Zgodnie z teorią ewolucji Darwina, wszystkie organizmy żywe ewoluują w celu jak najlepszego przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia. Zakładając, że planeta obcych jest różna pod względem ilości wody, tlenu, ciśnienia, grawitacji, wilgotności, pożywienia, temperatury i wielu, wielu innych czynników, należy również zakładać, że anatomia kosmitów a także ich wygład różni się znacznie od naszego, bo przystosowany jest do warunków panujących na ich planecie. Co w takim razie z technologią ? Czy istnieje jakaś uniwersalna ścieżka rozwoju dla inteligentnych cywilizacji ? Czy kosmici posiadaliby lasery, statki kosmiczne, komputery itp. wynalazki nam znane ? Czy obcy wiedzieliby co to są atomy, DNA, komórki macierzyste ? Czy posiadaliby wiedzę na temat innych galaktyk czy ogólnych praw rządzących wszechświatem ? Czy znali by pojęcie społeczeństwa, muzyki, sztuki i kultury tak jak my je rozumiemy ? Czy mieliby podobne poczucie piękna i estetyki oraz czy byliby pokojowo nastawieni ? Tutaj chyba też odpowiedzi na te wszystkie pytania muszą być przeczące.

Mając na uwadze to, że wiele ludzkich wynalazków oraz odkryć było dziełem przypadku lub potrzebą chwili, trudno spodziewać się, że obcy również będą je posiadali, co daje pole do ewentualnej wymiany technologicznej dla obopólnych korzyści. Całkiem prawdopodobny jest scenariusz głoszący, że to kosmici odkryją nas pierwsi, ale będą tak zaawansowani technologicznie, że nie uznają nas za godnych do rozmów partnerów, tak jak my nie rozmawiamy o planecie z mrówkami. Mogliby nas zniewolić jak zwierzęta, a naszą planetę wykorzystać jako jedną z wielu farm i kopalni minerałów jednocześnie. Być może istnieje więcej inteligentnych cywilizacji we wszechświecie, zgrupowanych w różnorakie frakcje i zwalczające się nawzajem. Może kiedyś uzyskamy odpowiedzi na chociaż część zdanych w tym tekście pytań.